Die belangrikheid van handelsmerke

Handelsmerke is deel van ons daaglikse lewe. Elke item wat ons koop of diens wat ons gebruik, het ‘n handelsmerk. Dit is die handelsmerk wat aan ons vertel waarom ‘n sekere produk of diens verskil van of beter is as ‘n soortgelyke produk of diens. Dit is die handelsmerk wat sê waarom ons vir ’n sekere produk meer moet betaal en soms selfs minder. As gevolg van hierdie assosiasie met ‘n produk of diens kry handelsmerke ‘n waarde wat onafhanklik is van die produk.


Definisie. Wat is ‘n handelsmerk?

Dit is ‘n merk of ‘n teken wat jou goedere of dienste onderskei van enige ander in Suid Afrika of elders in die wereld.

Handelsmerke word in Suid Afrika geregistreer in terme van die Suid-Afrikaanse Handelsmerke Wet nr 194 van 1993. Dit is onderhewig aan sekere vereistes wat onbepaald hernu kan word, om sodoende die kontinuiteit (voortdurendheid) van jou handelsmerk te verseker.

Die waarde van ‘n handelsmerk (Hoekom moet ek ‘n handelsmerk registreer?)

Wanneer jy jou produk vervaardig, probeer jy om die beste moontlike produk teen die goedkoopste prys aan te bied. Jy is dus besig om jou reputasie op te bou. Wanneer jou produk ‘n sukses is, kan jou mededingers probeer om jou produk na te boots. Ten einde te verseker dat die publiek nie jou produk met die van jou mededingers verwar nie, is die registrasie van ‘n handelsmerk die beste en goedkoopste manier om jou naam en reputasie te beskerm.

Duur van beskerming deur die handelsmerk

Sodra die handelsmerk in Suid Afrika geregistreer is, moet dit elke jaar hernu word om van krag te bly. Op voorwaarde dat jy die hendelsmerk jaarliks registreer, kan jou regte op die handelsmerk onbepaald voortduur.

Registrasie van ‘n handelsmerk

Kies en beplan ‘n handelsmerk noukeurig – dit is ‘n eenvoudige naam of slagspreuk of ‘n gestileerde logo. Neem in aanmerking vir watter produkte hierdie handelsmerk gebruik gaan word.

Handelsmerke word geregistreer by die Suid Afrikaanse kantoor van Handelsmerke. Buitelandse registrasies van handelsmerke kan ook verkry word indien jy jou produk in die buiteland wil bemark.

Uniekheid van ‘n handelsmerk (Hoe weet ek iemand anders het nie dieselfde handelsmerk geregistreer nie?)

Ten einde vir registrasie oorweeg te word, moet jou handelsmerk in staat wees om jou produk te onderskei van die goedere of dienste van jou mededingers. Daarom word daar eers soektogte gedoen deur die rekords by die Suid Afrikaanse Kantoor van Handelsmerke om vas te stel of daar nie alreeds ‘n bestaande handelsmerk is  wat identies of soortgelyk aan joune is nie. Dit kan ook internet navorsing insluit.

Buitelandse handelsmerk soektogte kan ook gedoen word deur handelsmerkkantore in die buiteland.

Voor bekendstelling van die nuwe handelsmerk, moet daar dus eers vasgestel word of die handelsmerk wel geskik is vir gebruik. Identifisering van soortgelyke handelsmerke moet vooraf baie noukeurig gedoen word om regs eise te vermy.

Eise

Die handelaar wat die handelsmerk die eerste geregistreer het, het die reg daarop en kan eise teen die nuwe gebruiker instel. Dit kan uiters duur gevolge he. Deeglike vooraf navrae oor die gebruik van die nuwe handelsmerk is jou beste waarborg teen onaangename verrassings later.