Die eienskappe van suksesvolle besighede

Vir baie sal die antwoord op wat ‘n besigheid suksesvol maak, dalk op die oog af eenvoudig wees: “Een wat baie geld maak,” sal hulle antwoord.

Dit is helaas nie so eenvoudig nie. Finansiële sukses is sekerlik die belangrikste mikpunt en ‘n noodsaaklike uitkoms vir ‘n besigheid wat wil voortbestaan.

Maar dit is slegs die gevolg van baie ander boublokke wat reg aangepak moet word. Die eerste boublok, of basis, is ’n goeie besigheidsplan.

Die besigheidsplan waarvan ek hier praat is die plan wat jy in jou kop het oor hoe die besigheid bestuur en bedryf moet word. Jy moet hierdie besigheidsplan neerpen op papier sodat jy dit as ‘n rigting wyser kan dien en jy die plan kan volg om suksesvol te wees.

Dit help nie jy het ‘n idee van waar jy jou besigheid sal wil sien en al die dinge wat jy hoop om te bereik, sonder ‘n struktuur en visie oor hoe om daar uit te kom nie. Voor jy prakties planne begin uitvoer, moet jy dit neerskryf.

Navorsing hier is ook van kardinale belang – so ook opleiding en kursusse soos nodig. Mens kan baie geld spaar deur ‘n kursus of opleiding by te woon want dit sal help om foute te beperk wat geld sou kos. Die persone wat die opleiding aanbied is meesters op hulle gebied en dit help die person wat sy besigheid begin om die beste raad te ontvang as die leerder nie bang is om vrae te vrae nie.

Daar is nie ‘n ding soos ‘n dom vraag nie, mens is dom as jy nie iets weet nie en versuim om te vra!

Daar moet in jou besigheidplan voorsiening gemaak word vir verskillende uitkomste; en ook indien dinge sou skeefloop. Die plan moet alles insluit – van ‘n besigheidbegroting tot reëls en regulasies oor wat toelaatbaar is of nie.

Take word gespesifiseer.

Dit gebeur te maklik en vinnig dat mense nie presies weet wat van hulle verwag word nie; en dinge dan bloot nie gedoen word nie.

Ná 
in die besigheidsplan vasgestel is watter personeel vir sekere take verantwoordelik is, moet dit gekommunikeer word. En woorde alleen is nie genoeg nie. ’n Skriftelike kopie gee beide die werknemer en werkgewer sekerheid en kan as maatstaf dien wanneer daar onenigheid is.


Bly op hoogte en hou neigings dop.

‘n Die internet-era het veroorsaak dat behoeftes vir nuwe produkte of dienste vinniger verskyn (en verdwyn) as oit tevore.

'n Besigheid kan bloot nie bekostig om net agteroor te sit en aan te gaan nie. Daar moet gedurig navorsing gedoen word oor bemarking en kliënte-behoeftes om te verseker iemand gryp nie geleenthede onder jou uit nie.

Besighede moet ook buigbaar en aanpasbaar wees om produkte te verander of by te voeg soos wat die mark vereis. Dit is ook baie noodsaalik om jou besigheid te adverteer op die internet aangesien almal op die internet soek na geleenthede. As jy dus nie ‘n webwerf het nie, sal mense nie weet van jou besigheid nie en sal jou kompetisie wat wel ‘n webwerf het besigheid onder jou neus wegdra!


Kliënt is Koning.

'n Ou gesende, maar steeds een van die belangrikste eienskappe van 'n suksesvolle besigheid. Elke besigheid is afhanklik van iemand anders se geld - hetsy individue of ander maatskappye - om te kan voortbestaan.

Daarom moet jy altyd probeer om die beste moontlike opsie te wees in jou veld; en dié een waarna jou kliënte hul vriende of kollegas sal verwys. Dit behels dat jy die ekstra myl loop, en opofferings maak selfs al stem jy soms nie saam met die kliënt nie.

Konserwatiewe Besteding

Dit is makliker om, wanneer verkope goed gaanen 'n besigheid op dreef is, skielik dié geld te wil uitgee. Maar 'n suksesvolle besigheid is ook een wat matigheid voor oë hou.

Finansiële sukses is nie ‘n gegewe nie; en die geld wat nou inrol, is dalk nodig vir ‘n paar maer maande wat kan voorlê tydens ‘n volgende resessie.

Opgradering en instandhouding, asook personeel-aanstellings en –verhogings in belangrik; maar moet binne perke geskied.

Spaar eerder meer as wat nodig is, en jy sal later die vrugte pluk – en wel daardie mikpunt van “baie geld maak” bereik.