Die invloed op ’n gesin wanneer ’n nuwe besigheid begin word

Om ‘n nuwe besigheid op die been te bring, tel onder die mees stresvolle veranderinge in ‘n mens se lewe – in dieselfde liga as om te trek of ‘n gesin wat uitbrei. Dit is daarom te verwagte dat dit ook ‘n groot impak op die res van die gesin sal hê.

Die besigheidseienaar moet daarop voorbereid wees en die nodige stappe neem om dit reg te hanteer en so die spanning op alle gesinslede te minimaliseer. Moontlike gevolge van ‘n nuwe besigheid op ‘n gesin (asook riglyne om dit te hanteer) sluit in:

Tyd wat saam spandeer word.

Die eerste paar maande wanneer 'n nuwe besigheid op dreef kom, is dikwels die strafste. Daar is nog nie roetine en gevestige prosesse nie; en om dit in plek te kry, verg lang ure en oortyd werk.

Dis beslis nie ‘n 9 tot 5-roetine nie; en dit die minste vir die nuwe besigheids-eienaar. Hy of sy moet gereedstaan om enigtyd die ure in te sit wat vereis word; en vooraf beplanning is selde ‘n opsie.

Dit kan vir die gesin, veral jonger kinders, moeilik wees om te verstaan; en daar moet deurgaans met hulle gekommunikeer word om te verduidelik. Probeer dan ook minstens een maal ‘n week kwaliteit-tyd opsy te sit – twee of drie ure – waartydens hulle aandag kry.

Las wat skielik swaarder rus op sekere lede van gesin.

Een of albei ouers wat skielik veel meer ure an die besigheid moet afstaan, beteken ook dat hulle minder tyd sal hê om tuis al die takies te verrig wat hulle voorheen het. Daar sal dus moontlik van ander lede van die gesin verwag word om in te spring en by te dra tot aspekte van die huishouding en bestuur daarvan wat hulle nie aan gewoond is nie.

Die beste riglyn is om nie net te delegeer nie; maar die situasie te verduidelik en saam te besluit hoe die nuwe roetine sal werk sodat elkeen hulle regverdige bydrae lewer.

Gesinslede se roetines verander.

Die groot verandering van ‘n nuwe besigheid vloei dikwels ook oor na die ander gesinslede toe. ‘n Ouer wat byvoorbeeld ekstra tyd werk, kan beteken kinders moet ‘n speelgroepie bedags bywoon of dat ‘n oppasser tydelik na hulle kyk.

Ook dit moet met deernis benader word en hulle moet bevestigings kry dat ouers hulle steeds liefhet en nie opsyskuif nie.


Meer gespanne ouers

Om ‘n nuwe besigheid te begin; bied bloot nie dieselfde sekerheid as om ‘n werknemer van maatskappy te wees nie; en dit loop hand-aan-hand met stres en bekommernis.

Veral kinders tel so atmosfeer maklik op en dit kan hulle onderbewustelik baie bekommerd en bang maak. Probeer om genoeg ontspanningstyd in te ruim en saam met kinders te speel en lag.

Ten slotte - ‘n Nuwe besigheid word op die been gebring om geld te maak juis om die gesin te ondersteun en positief by te dra tot hul lewens.

Hoewel dit ‘n gegewe is dat dit gepaard gaan gaan met opofferings en spanning; moet perpektief gehou word. Jou gesinslewe moenie prysgegee word nie en doen te alle tye moeite om dit voorop te stel; en almal se samewerking te kry om die nuwe fase so goed as moontlik te hanteer.

Sodra daar vordering in die besigheid is en verkope begin stuig, deel die goeie nuus sodat geliefdes verstaan dat die besigheid wel vorder. Gedeelde las is ‘n ligter las en gedeelde vreugde is hemels.