Die Wet op Verbruikersbeskerming

Die Wet op Verbruikersbeskerming het op 31 Maart 2011 in werking getree.

Wat beteken dit vir die verbruiker?

Terugbring  van goedere en terugbetalings.

Verbruikers het nou ses maande om foutiewe of onveilige goedere terug te neem. Die verskaffer het dan ‘n keuse tussen om die goedere te vervang, te herstel of ten volle terug te betaal.

Aflewering

Wanneer jy aanlyn op die internet bestel, moet daar ooreengekom op watter datum, tyd en plek aflewering sal plaasvind. As dit nie volgens ooreenkoms geskied nie, het die verbruiker die keuse om die ooreenkoms te kanselleer. Maatskappye word ook verplig om goedere wat ooreenstem met die monster of ‘n beskrywing van die produkte lewer. Jy het die reg om jou aankope te ondersoek voordat jy dit aanvaar of dit te verwerp as jy nie tevrede is nie. As jy nie ‘n kans kry om die produk te ondersoek en die verbruiker is ontevrede met die produk, kan die verbruiker dit terugstuur op die onkoste van die verskaffer.

SMS kompetisies

Maatskappye word nie toegelaat om ‘n buitensporige bedrag van R5 of R10 te hef vir ‘n sms of mms-kompetisie nie, maar hulle het die reg om net gewone netwerk tariewe te eis.

Herstelwerk

Wanneer die verbruiker enige herstelwerk wil laat doen, moet maatskappye beraam wat die koste van herstel van die artikel sal wees. Die verbruiker moet dit goedkeur en hoef dan nie meer te betaal as die raming wat gegee is nie. As daar meer werk verrig moet word as wat hulle aanvanklik geskat het, moet die verbruiker dit eers goedkeur. Maatskappye kan ook nie vra vir die voorbereiding van ‘n kwotasie tensy daar vooraf daarop ooreengekom is.

Privaatheid

Volgens die wert kan verskaffers die verbruiker nie bombardeer met oproepe op sekere tye van die dag en sekere dae van die jaar nie. Die wet bepaal ook dat die verbruiker sy naam op ‘n blokkering-register kan plaas vir telebemarkers.

Afkoeltydperk

Hierdie is vir die impulsiewe kopers. Volgens hierdie klousule het die koper vyf besigheidsdae om sy gedagtes te verander.Die verbruiker moet die verskaffer skriftelik in kennis stel van die besluit en die verskaffer het dan 15 dae om die die verbruiker ten volle terug te betaal. Dit geld waar die goedere gekoop is in antwoord op direkte bemarking, dus wanneer die goedere direk aan die verbruiker geadverteer is, of in die pos of elektronies.

Kontrakte

Volgens die wet sal daar nie meer outomatiese hernuwing van kontrakte wees nie. Maatskappye sal die verbruiker skriftelik binne 40 tot 80 dae voor die verstryking van die kontrak in kennis moet stel van die verstryking en dan het die verbruiker die opsie om met die kontrak voort te gaan, die terme te verander of dit te kanselleer. Die kontrak sal op ‘n maand tot maand basis voortgaan totdat die verbruiker sy keuse gemaak het. Kontrakte kan ook te enige tyd gekanselleer word. As die verbruiker ongelukkig is, kan hy die verskaffer skriftelik 20 dae kennis gee en is dan ontslae van die kontrak.

Klagtevorms kan afgelaai word by http://www.dti.gov.za/ccrd/complaint

Daar is nog heelwat maatreels in wat die verbruiker van kennis behoort te neem. Maak ‘n punt daarvan om die wet te bestudeer aangesien dit net tot jou voordeel as verbruiker sal strek.