Eerlikheid en Intergriteit in besigheid

Eerlikheid en integriteit in die mark is twee pragtige eienskappe. Dit sal die eienaar snags met ‘n bevredigende gewete rustig laap slaap omdat hy eerlik was ten alle koste. Die eienaar hoef geensins oor sy skouer te kyk terwyl hy sy besigheid dryf nie en kan aan die einde van die dag se: dit was ‘n goeie dag!


Eerlikheid in besigheid

Eerlikheid is beslils die beste beleid as die eienaar van plan is om sy besigheid op die langtermyn uit te bou tot ‘n sukses. Eerlikheid sluit in:

  • Opregtheid en regverdigheid
  • Die volle waarheid en openhartigheid
  • Vryheid van enige bedrog

Daar is werklik baie geleenthede vir die entrepreneur om kliente sowel as verskaffers en die bank te mislei met inligting en transaksies. Die voorbeeld wat die eienaar stel moet navolgenswaardig wees. Hy moet nie een ding doen en dan iets anders van sy werkers verlang nie. As die eienaar eerlik en opreg is met sy klante, verskaffers en werknemers is hy besig om suksesvolle mense om hom te skep wat goed is vir goeie kompetisie in die handel. Daar moet geen gebrek aaan eerlikheid wees nie, anders sal sy werknemers gefrustreerd wees en nie hulle beste kan lewer nie.


Integriteit in besigheid

Die besigheideienaar behoort  in besigheid sy integriteit te laat uitstraal. Wanneer hy integriteit het sal mense hom navolg en help om nie alleen suksesvol te wees nie, maar ook uit te staan in handel. Hulle sal trots wees om deel van sy sukses te wees. Dit is goed om jou eerlikheid en integriteit op die mou te dra. Integriteit sluit in:

  • Nakoming van morele en etiese beginsels
  • Handhawing van ‘n morele karakter en eerlikheid
  • Alles geskied onteenseglik eerlik
  • ‘n Gesonde onaangetaste perfekte toestand
  • Absolute vertroue

Integriteit is so belangrik en tog kry ons sakemanne wat spog hoe hulle met bedrieglike praktyke hulle sielle verkoop om ekstra geld te maak. Mens moet onthou dat dit nie net die besigheid is wat jy verteenwoordig nie, maar jou hele familie. Jou familie se goeie naam kan permanent daardeur geskaad word. Op die manier verminder jou integriteit ook in jou persoonlik lewe.

Die gesindheid van elke man vir homself mag in die begin goeie winste afwerp, maar dit is nie die gesindheid waarmee ‘n jarelange voorspoedige besigheid opgebou word nie.

Met integriteit gee die eienaar waarde aan ander mense se lewens. Die feit dat die eienaar integriteit het mag dalk nie sy besigheid onmiddelik baat nie, maar die goeie verhoudings wat so gebou word, sal op die lang duur beslis vrugte afwerp. Moenie bekommerd wees oor die aanvanklike geldelike belonings van integriteit deur net daarop te fokus nie. Die waardes wat so toegevoeg word aan mense se lewens is baie meer belangrik deurdat daar ‘n kultuur van opregtheid en eerlikheid geskep word.

Die slotsom is dat die besigheideienaar dalk sien hoe mense dinge vinniger as hy doen en meer wins maak op die oomblik, maar deur die sakewereld korrek, eerlik en met integriteit te benader sal die besigheid stadig maar seker die wedloop van sukses wen.