My eie besigheid - Voor en Nadele

Navorsing het bewys dat mense werk nie vir hulself om ryk te word nie. Gierigheid is ook selde ‘n motivering vir die neem van die risiko van ‘n eie onderneming.

Hier volg ‘n paar werklike voordele:

 • Die besigheid eienaar beheer sy eie lot. Die mag om eie besluite te neem red die eienaar daaruit om vir iemand anders te werk. Hy is die bestuurder en maak die besluite oor die beste manier om sy besigheid te bestuur vir die toekoms. Dit mag oorweldigend wees en ‘n mens moet weet wanneer en hoe om te delegeer. Dit lei tot die skep van ‘n kultuur, ‘n handelsmerk en ‘n organisasie.
 • Dit skep balans in die lewe. Een van die belangrikste voordele is die buigsaamheid waarmee dit gepaard gaan. Die werksure word deur die besigheid eienaar bepaal. Hy kan werk wanneer hy wil, in ‘n sweetpak en langs sy troeteldier. Die eienaar kan sy eie prioriteite bepaal en soveel aandag aan sy gesin of sport gee as wat hy wil.
 • Die besigheid eienaar kies die mense saam met wie hy wil werk. Die eienaar kan self besluit wie hy wil aanstel. Hy kan voormalige kollegas in verskillende hoedanighede vir lank of kort termyne huur. Wanneer die eienaar hom omring met positiewe mense gee dit hom vertroue om vorentoe te beweeg. Hoe kleiner die organisasie hoe groter is die keuse van werknemers.
 •  Die eienaar neem die risiko en kry die belongings. Ja daar is risikos om te neem, maar daarmee saam kom ook heerlike belongings. Hoe beter die risikos bestuur word, hoe meer belongings kan jy maai. Hoe meer kere daar besluite geneem word, hoe meer kere leer die eienaar om die goeie geleenthede te onderskei van die slegtes.
 • Die eienaar kan homself uitdaag. Omdat elke dag gevul word met nuwe geleenthede kan die eienaar sy kreatiwiteit ten volle uitleef en elke dag iets nuuts leer.
 • Die besigheid eienaar volg sy passie. Lang ure wat aan die besigheid bestee word voel eintlik soos pret wanneer jy jou passie en belangstelling uitleef. Dit lei tot vervulling van drome.
 • Die werk word vinniger gedoen. Eerder as om te wag vir goedkeuring kan belangrike besluite dadelik geneem word. Dringende bestellings kan dadelik afgehandel word, wat weer die naam van die besigheid opbou.
 • Direkte persoonlike konneksie met kliente. Klein sake-eienaars floreer op die hantering van een-tot-een sake met kliente, of die besluit om ontslae te raak van kliente van wie hulle nie hou nie of wat nie winsgewend is nie.
 • Die eienaar kan teruggee aan sy gemeenskap. Dit kan gedoen word deur iets te skenk aan liefdadigheid asook die vermoe om werk te skep, wat deesdae baie belangrik is.
 • Die eienaar voel trots om iets van sy eie te bou. Daar is niks so goed vir die mens as sy eie leierskap, vermoens, idees en pogings wat tot sukses lei nie.


Daar is egter ook ‘n paar nadele verbonde aan jou eie besigheid soos uit die volgende blyk:

 • Die besigheid eienaar is meer vatbaar vir die onderbrekings van familielede, bure en vriende.
 • Die besigheid mag probleme he om gekwalifiseerde personeel te lok.
 • Met die uitbreiding van die florerende besigheid mag die spasie by die huis te klein word.


Met die handhawing van ‘n hoe dissipline sal die voordele die nadele by verre oorskadu en kan die vrugte van die voordele gepluk word.