Hoe om jou tyd goed te gebruik.

Tyd is kosbaar. Dit is belangrik om te weet hoe om jou tyd goed te gebruik. Die huis, kinders en veral 'n nuwe besigheid as ook ander pligte verg gedurig 'n mens se aandag. Die druk van die hedendaagse lewe kan baie uitputtend wees vir die meeste mense. Om voortdurend aan die gang te wees om ‘n inkomste te genereer, kinders groot te maak, die huishouding te organiseer, ‘n verhouding te vertroetel en nog baie ander take neem werklik alles uit ons uit.

My Tyd

Dit is baie algemeen om tot die ontdekking te kom dat daar nie genoeg tyd is om na onsself om te sien nie, wat nog om tyd te he om te ontspan. Dit veroorsaak onnodige spanning op ons. Hierdie spanning is nie net gevaarlik vir die gesondheid nie, maar om nooit te ontspan en jouself te koester nie kan tot self verwaarlosing lei wat weer ander vorme van probleme en komplikasies skep.

Beheer van tyd

Daar is sekere maniere wat ‘n mens kan aanleer om al jou take in jou dag in te pas en ook vir ‘n tydjie vir jouself voorsiening te maak. Eenvoudige dinge soos dat die familie elke aand op dieselfde tyd saam aandete geniet sal alreeds help om familie verhoudings te skep en te versterk.

Stel grense vir werk

Dit is noodsaaklik dat jy vir jouself grense stel in verband met werkverwante aangeleenthede. Dit is nie van belang of jy jou eie besigheid bedryf en of jy vir iemand anders werk nie, maar dit is noodsaaklik dat daar tydsbeperkinge hierop gestel word en dat daarby gehou word. Jy moet dit in wese tot jou normale werksure gedurende die dag en per week beperk. As jy wel naweke moet werk moet jy seker maak dat Sondae ten minste vry is.

Familietyd

Dit is noodsaaklik vir jou gesondheid en jou familie verhoudings om ten minste een dag per week vry te wees van werk en gedurende die tyd het om op jouself en die familie te fokus deur saam dinge te doen en te ontspan.

Moderne Tegnologie

As gevolg van die vooruitgang van moderne tegnologie is dit redelik algemeen om e-pos en sms boodskappe van werkvervante sake na ure te ontvang. Hier tree die belangrikheid van grense stel weer na vore. Dit is weereens belangrik dat daar  definitiewe grense gestel moet word om nie e-posse en tekste te beantwoord na ‘n sekere tyd in die aand nie. Hierdie perke wat jyself sal moet stel sal jou rustiger toelaat om tyd saam met jou geliefdes en familie te spandeer.
 

Die Huwelik

Dit mag moeilik wees om te konsentreer op jou huwelik of verhouding terwyl jy so baie ander dinge aan die gang het. Navorsing het bevind dat paartjies wat nie tyd het om daagliks met mekaar te kommunikeer nie, groter gevaar loop van verkulling, opbreek van verhoudings en selfs om te skei. Om jou tyd doeltreffend te bestuur en jou verhouding die aandag te skenk wat dit verdien, is uiters belangrik vir jou eie welsyn. Gee ook aan jou kinders kwaliteit tyd, want hulle floreer op daardie aandag. Dit mag ook ‘n goeie idée wees om ‘n afspraak vir een aand ‘n week te reel, ‘n babaoppasser te kry en aan jou maat al jou aandag te spandeer vir daardie tyd.

Behoorlike beheer van tyd is somtyds moeilik, maar as al die voordele in ag geneem word, is dit deur en deur die moeite werd.