Hoe om ‘n besigheidsplan te skryf vir voorlegging aan die bank

‘n Besigheidsplan is die belangrikste dokument wat jy nodig het om op te stel voordat jy ‘n besigheid begin. Dit is ‘n stap-vir-stap gids wat ‘n persoon sal help om sy sake-idees in ‘n werkende besigheid te omskep.

Waarom word ‘n besigheidsplan nodig?

Die besigheidsplan sal help om te bepaal of die mark vir die voornemende produk groot genoeg is en om die korrekte pryse van jou produkte en dienste te bepaal. Dit sal ook’n idée kan gee of die onderneming wins gaan maak en hoeveel dit sal wees. Die sakeplan sal help wanneer jy geld by die bank wil gaan leen. Wanneer jou besigheid aan die gang is kan jy dit stap-vir-stap met die besigheidsplan vergelyk om te sien of alles nog reg en volgens plan verloop.


Inligting wat in die besigheidsplan bevat moet word:

 • Die buiteblad moet die naam, adres en telefoonnommers van die besigheid aantoon.
 • Die titelbladsy moet die naam, adres en telefoonnommers van die eienaars van die besigheid toon.
 • Die uitvoerende opsomming moet volledige inligting oor die vorm van eienaarskap van die onderneming aandui – eenmansaak, vennootskap of maatskappy – asook die doel van die sakeplan, bv. om ‘n lening by die bank te kry. Hierdie gedeelte moet aandui hoeveel geld hulle wil leen en hoe hul dit sal terugbetaal. Daar moet ook ‘n motivering wees van hoekom die eienaar dink hy suksesvol sal wees.
 • ‘n Inhoudsopgawe om die leser te help om te sien op watter bladsy elke afdeling begin.
 • ‘n Beskrywing van die onderneming. Gee ‘n gedetaileerde beskrywing van al die voorgenome sakebedrywighede bv. watter lyn van besigheid word beplan om gevolg te word:  vervaardiging, verkope of verskaffing van ‘n diens? Identifiseer die teikenmark en beskryf hoe groot dit gaan wees. Motiveer ook waarom die besigheid mededingend sal wees. Waar gaan aankope gedoen word? Heg alle kontrakte reeds aangegaan, aan.
 • Ligging van die onderneming. Gee ‘n beskrywing van die ligging en motiveer hoekom jy die ligging gekies het. Verwys na mededingers in die omgewing. Gaan die grond en gebou gekoop of gehuur word?
 • Bestuur. Maak ‘n lys van die personeel benodig, elke werker se pligte en oor watter vaardighede hul moet beskik. Dui ook aan hoe jou eie deskundigheid tot die sukses van die onderneming sal bydra. Maak ‘n lys van jou eie kwalifikasies.
 • Risiko:  toon aan waar die onderneming kwesbaar kan wees en watter versekering jy daarteen uitgeneem het.
 • Registrasie en permitte. Dui aan watter stappe daar gevolg is om die besigheid te registreer om aan al die wetsvereistes te voldoen.
 • Markontleding:  verduidelik hoe die produk of diens die behoeftes van die teikenmark gaan bevredig. Beskryf die grootte van die mark ten opsigte van geslag, belangstelling, inkomste, behoeftes en gewoontes. Verduidelik hoe die pryse van die goedere wat verkoop gaan word bereken is. Sluit hulpmiddels soos katalogusse en pamflette in.
 • Finansiele plan:  die doel is om te skat hoeveel wins ‘n besigheid gaan maak en hoe lank dit gaan neem voor dit winste begin toon. Verskillende dokumente moet voltooi word: kontantvloeistaat, inkomstestaat, balansstaat, lys van kapitale benodigdhede en die gelykbreek-analiese. Gebruik geskatte syfers.
 • Bylaes - die volgende moet aangeheg word:  curriculum vitae (CV) van alle vennote, kontrakte wat reeds aangegaan is, kontakbesonderhede van belangrike klante, ander wetlike dokumente soos ‘n huurkontrak en ander dokumente om die besigheid te bevorder.
 • Ter afsluiting moet jy jou eie besigheidsplan beoordeel volgens die omgewing waar jy die besigheid wil oprig om te sien hoe winsgewend dit kan wees.
Onthou dat die bank elke word sal lees en jou eie entoesiasme vir die besigheid sal sien deurskemer. Dit is dis baie belangrik dat elke woord positief geskryf word, sonder om oogklappe aan te he vir moontlike hinderlae wat vir die besigheid wag.