Kleinsake Bemarkingstrategiee

Bemarking is die hart van elke besigheid. Bemarking is jou besigheid. Bemarkig is alles en alles is bemarking. Jy kan bemarking ook beskryf as advertensie en advertensie as bemarking.

Bemarkingstrategie

As jou bemarkingstrategie nie neergeskryf is nie; nie volledig beplan is nie; nie ten volle gestruktureer is nie en dan nie uitgevoer word nie, sal jou besigheid waarskynlik misluk.

Voordele van die produk

Die regte produk of diens teen die regte prys is nie altyd genoeg om te slag nie. Die regte mense moet van jou produk weet; waarom spesifiek hulle jou produk benodig en nie die van die kompetisie nie. Kliente wil nie voorgeskryf word wat hulle moet koop nie; jy moet hulle net inlig waarom hulle juis jou produk behoort te koop. Hulle wil nie weet dat ‘n spesifieke produk die beste is nie, maar waarom dit die beste is, sodat hulle hul eie besluite kan neem.

Wat  jy behoort te vertel is wat die produk vir die klient kan doen. Dus bied aan die klient al die voordele van die gebruik van die produk. Jou besigheid gaan oor wat die klient wil he en nie jou voorkeure nie. Fokus altyd jou aandag op spesifieke kliente groepe.

Voorbeeld

As jy ‘n groothandelaar van voedsel is, sal jou aandag toegespits wees op die eienaars van supermarket, winkels, ens.

As jy ‘n produsent van huishoudelike skoonmaakmiddels is, sal jou teiken groep elke persoon wat ‘n huis moet skoonmaak wees. Die advertensie moet in ‘n verstaanbare taal vir hierdie groep mense wees. Die advertensie moet gedoen word deur mense wat elke dag die produk in hulle huise gebruik en dit as sulks aanprys. In die geval van skoonmaak middels kan hulle fisies wys hoe hulle die mat of stoof of skottelgoed skoonmaak.

Geen verwarring

Maak seker dat jy nie jou kliente verwar wanneer jy jou produk bemark nie. Jou produk moet ‘n duidelike beeld in die gedagtes van die klient laat oor die voordeel van die gebruik daarvan.

Goeie indruk

Maak dubbeld seker dat die klient jou besigheid as professioneel ervaar. Jou klient se eerste indrukke van jou besigheid en produk moet ‘n goeie, blywende indruk wees.

Geen klagtes

Dit is ‘n bewese feit dat ongeveer 95% van die mense wat nie oor ‘n produk kla nie, dit net nooit weer koop nie. Daar is ook met navorsing bevind dat dit ses keer meer geld neem om ‘n nuwe klient te lok as om ‘n bestaande klient gelukkig te hou.

Motto by advertensies

Tevrede kliente werf nuwe kliente vir jou besigheid!

Die  volgende voorbeeld verduidelik markstrategie:
Daar word ‘n groot ophef oor al die kragtige skoonmaak middels in die mark gemaak.

Wanneer skoonmaakmiddels deur die vervaardiger geadverteer word, stel hy dit dikwels as ‘n feit dat daar nie een produk is wat al die reiniging kan dioen nie, maar dat ‘n wye verskeidenheid produkte gebruik moet word. Dit is dikwels nie waar nie. Wat wel die geval is dat die vervaardiger baie produkte wil verkoop en ‘n groter deel van die mark wil inpalm en dus sy winste wil vergroot.

Baie produkte het menigte gebruike, maar die naam, etiket, voorkoms, kleur en reuk word dikwels verander om blykbaar ‘n totale nuwe produk te skep.

Wat mense wel koop uit die advertensie veldtog is die reuk en verpakking wat die produk voorhou in die advertensie.