Klop jou mededingers

Om jou mededingers te wen, gaan alles oor ingesteldheid. Jou ingesteldheid. Jou werknemers se ingesteldheid. Jou klient se ingesteldheid.

Self ondersoek

Dink na oor jou produk of diens. Nou, beskryf die produk totaal en al uit jou oogpunt. Vra jouself ‘n paar vrae en beantwoord dit openlik en eerlik.

Wil jy die produk of diens aankoop teen die prys waarteen jou maatskappy dit verkoop? Het jy volle vertroue dat die produk, wat jy aanbied wel aan die kwaliteite, wat jy aan die produk toeskryf, voldoen? Glo jy werklik dat die produk, wat jou maatskappy op die mark aanbied, die beste is teen die prys waarteen jy dit aanbied?

Begin nou, en beskryf elke produk wat jou maatskappy aanbied in die fynste besonderhede. Sluit die volgende in:
 • Wat dit is en wie is die vervaardiger?
 • As jy nie self die vervaardiger is nie, het die produsent ‘n goeie reputasie betreffende gehalte?
 • Hoe word dit gebruik?
 • Hoe aantreklik is die verpakking?
 • Hoekom benodig die klant hierdie artikel?
 • Waarom sou die klant daarby baat om die artikel of diens by jou besigheid aan te koop?
Onthou, Kliente kyk met ander oe na die produk as die verkoper. Omdat jy die produk ontwerp en vervaardig het, is jou opinie van die produk bevooroordeeld. Ja, jy sal nie willens en wetens produkte verkoop, wat nie aan die standaarde voldoen nie, of sou jy? Verkoop jou besigheid voordele of laste?

Navorsing

Doen nou ‘n bietjie navorsing! Sommige van die antwoorde mag dalk seermaak, maar net totdat jy die probleem opgelos het. Die verkope wat dan ontstaan, sal jou opnuut laat glimlag. Omdat nie almal dieselfde voor- en afkeure het nie, mag jy dalk vind dat jou kliente iets heeeltemal anders verkies, maar nog steeds iets waaruit jy ‘n wins kan maak. Beantwoord die volgende eerlik:
 • Hoe beskryf ‘n klient jou produk of diens in teenstlling met ander produkte en dienste?
 • Vra die klient watter dinge hulle oor jou produkte of dienste waardeer.
 • Vra ook hoe hulle die produk of diens sou verander as hulle kon.
 • Ag die klient jou besigheid se produkte of dienste as waardevol?
 • Sal die klient jou produk of diens verkies bo die produk of diens van jou mededingers en hoekom, indien wel?
Is jy tevrede met die antwoorde op jou navorsing? Indien nie, moenie moed opgee nie. Elke probleem het ‘n oplossing.

Hierdie bogenoemde aksie is noodsaaklik om gereeld te doen, deur jou produk of diens te vergelyk  met die produkte van jou mededingers. Nou kan jy jou produkte verbeter en in alle gevalle die verkose besigheid word.

Advertensieveldtogte

Wanneer jy jou produkte en dienste verbeter het, kan jy na ander aspekte van jou besigheid kyk, om meer verkope te bewimpel. Tydens ‘n ekonomiese afswaai het die prys van produkte en dienste ‘n sigbare invloed op verkope. Indien dit nie moontlik is om die prys te verlaag nie, kan jy die waarde van die produk of diens verhoog deur ander voordele van die produk, wat nie deur die mededingers genoem word nie, in advertensies te beklemtoon.

Kan jy jou produk op ‘n ander wyse adverteer sodat die klient nuwe eienskappe van jou produk waardevol ag? ‘n Paar maande gelede het ‘n maatskappy, wat algemene kruideniersware verkoop, geadverteer dat hulle die koste van verpakking sny sodat die klient beter waarde vir sy geld kan kry. Met ander woorde hulle het aan die publiek gese dat hulle instaat is om die “wow” verpakking te gee of eenvoudige verpakking met meer produk inhoud teen dieselfde prys.

Raai wat het die meerderheid van die bevolking begin koop? Die meerderheid van die bevolking is arm en verkies dat die produk langer kan hou teen dieselfde prys. Verpakking is geensins belangrik, want dit gaan op die ou end na die stortingsterrein. Hoekom sal mens betaal vir iets wat geen verdere gebruik het nie?

Kwaliteit

Let op na:
 • Wat van die kwaliteit van die produk?

 • Kan dit verbeter word sonder om die prys te verhoog?

 • Het jou kliente toegang tot die regte kanale wanneer daar klagtes is oor die produkte?

 • Ruil die besigheid foutiewe produkte om vir korrekte produkte sonder om die klient te verontrief?

 • Is die personeel kundig, bekwaam en vriendelik?

 • Gee personeel onmiddelik aandag aan die kliente?

 • Is personeel opgelei om die kliente van alternatiewe of waardevolle inligting te voorsien, wat die kliente kan help in die proses om die produk of diens beter te gebruik?

 • Het jy gereelde dinkskrum sessies of vergaderings met jou verkooppersoneel om hulle ten beste te bekwaam? Indien nie, is dit nou die tyd om te begin!!