Hoekom 'n kursus volg om nuwe vaardighede te leer?

Die meeste mense het twee areas van kennis waarna hulle streef om te bemeester. Dit bestaan uit sake wat met jou werk of besigheid verband hou en sake wat met jou stokperdjies en belangstellings verband hou.

Die mens besef nie dat dit baie belangrik is om voortdurend nuwe vaardighede aan te leer nie. In plaas daarvan om storie boeke te lees gaan dit baie meer werd wees om 'n werkswinkel kursus of self studie kursus te volg en 'n volledige stel nuwe vaardighede te bekom wat gebruik kan word om 'n besighedi te bekom.

Daar is verskeie redes waarom dit beter is om 'n selfstudie kursus of werkswinkel te volg:

  • Wanneer jy inskrywingsgeld vir ‘n self studie kursus of werkswinkel kursus betaal sal jy meer geneig wees om die kursus te voltooi.  Dit sal nie net verseker dat jy ‘n vasgestelde struktuur volg nie, maar dit sal jou ook motiveer om dit ernstig op te neem.
  • Wanneer jy die nuwe kursus suksesvol voltooi het sal jy die trotse eienaar van ‘n sertifikaat van voltooing wees. Hierdie nuwe kwalifikasie sal nie net jou dagtaak vergemaklik nie, maar jy kan dit ook op jou CV vermeld. Dit sal dan nou vir jou moontlik wees om ‘n beter pos te bekom en ook ‘n beter salaris te beding.  Dit kan ook die begin van 'n nuwe besigheid beteken.
  • Dit is altyd beter om 'n kursus of selfstudie aan te pak wat nie net handboeke voorsien nie, maar ook DVD's wat die handvaardigheid verder illustreer.  Indien jy natuurlik 'n kursus volg  kan jy die instrukteur stop en  die oomblik wanneer jy die werk nie behoorlik snap nie en die volledige verduideliking kry. Danksy tegnologie kan studente wat self studie gebruik ander metodes gebruik wat net so effektief is om met hulle leermeester te kommunikeer.  Dit sluit in e-pos, fakse, telefoon oproepe  en ander tegnologiese wonderwerke wat ons daaglikse kommunikasie moontlik maak
  • Om ‘n  kursus te volg en dit te slaag sal jou vertroue in die vaardigheid wat jy aangeleer het, baie laat toeneem, dit sal respek by mede kollegas en arbeiders afdwing en jou eie selfbeeld baie verbeter.
  • Wanneer jy die kursus volg oor een of ander stokperdjie sal jy voortdurend vind dat daar ekstra inligting en vaardighede aan jou geleer word, wat jy nerens in enige boek of op die internet sal vind nie. In Engels praat ons van ‘the tricks of the trade’, wat ek sal vertaal as die fynere kunsies van die stokperdjie.
  • By die kursus sal jy ander persone ontmoet met dieselfde belangstellings as jy. Julle kan die probleme saam bespreek en makliker gesamentlik oplossings vind. Dit mag selfs lei tot nuwe vriendskappe en ‘n verryking van jou persoonlike lewe.
  • Om vaardighede deur ‘n kursus aan te leer, mag jy talle nuwe terreine ontdek wat jy nog wil ontgin en meer kennis oor dit wil inwin. Dit sal jou aanspoor om die wereld rondom jou verder te ontdek. In geselskappe sal jy nooit verveeld wees nie, want jy sal later iets oor alles weet en kan saam gesels.