Student Terme en Voorwaardes

Let op na die volgende:

 • BESIGHEIDSURE: Streng vanaf 09H00 tot 16H00, Maandag tot Saterdag.
 • Besoeke om vrae te vra streng as vooraf afspraak want opleidingsbeampte mag besig wees met ander kursusgangers.
 • 'n Nie-terugbetaalbare Deposito van R2000 is betaalbaar wanneer U aansoek doen vir 'n Kursus. Gebruik U selnommer as verwysing.
 • Geen bespreking sal bevestig word voordat die deposito betaal is nie. Die balans is betaalbaar voor die aanvangs datum van die gekose kursus.
 • Geen persoon sal toegelaat word om die kursus of werkswinkel by te woon alvorens die volle bedrag van die kursus betaal is nie.
 • Werkswinkels en kursusse begin stiptelik om 09H00 en eindig teen ongeveer 15H00. Daar sal aan elke student sy eie gereedskap en werksruimte toegeken word tydens di bywoning van enige werkswinkels of kursusse.
 • Let asseblief op die feit dat indien u vertrek van Johannesburg Stasie of Pretoria omgewing dit ongeveer 90 minute kan neem om in Randfontein te arriveer as gevolg van oggend verkeer. Maak dus seker dat u vroeg genoeg vertrek.
 • Geen terugbetalings sal vir enige goedere en / of dienste wat die klient ontvang het, gemaak word nie.
 • Afhangende van die kursus of werkswinkel, moet die student die materiaal en/of masjienerie en gereedskap te alle tye met verantwoordelikheid en sorg hanteer. Wanneer dit benodig word, sal handskoene, maskers en veiligheidsbrille voorsien word. Die onus rus op die student om dit met sorg te gebruik!
 • Wanneer die werkswinkel en kursusse bygewoon word, MOET ou klere of oorklere saamgebring word om in te werk. Klere moet nou passend wees om ongelukke te verhoed. Wees asseblief te alle tye versigtig!
 • Ons aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige beserings opgedoen tydens die werkswinkels of kursusse nie. Studente hanteer die gereedskap en masjienerie op eie risiko.
 • Geen verteenwoordiger sal verantwoordelik gehou word vir enige skade van enige aard, hoe dit ookal veroorsaak is, insluitend beserings of dood, wat mag plaasvind tydens hy/sy bywoning van die werkswinkel kursus nie.
 • Deur die bywoning van die werkswinkel of kursus erken die student dat die maatskappy en sy personeel, eienaars en instrukteurs, wat genoem mag word, gevrywaar is teen dieselfde as bogenoemdee.
 • Neem asseblief kennis dat u verantwoordelik is vir die veilige bewaring van u Sertifikaat. Sertifikate sal nie weer uitgereik word nie weens bedrieglike Kopiëring van sertifikate. 


Betaling

Ons ontvang geen Tjeks of Kredietkaart betalings nie. Fondse kan per EFT, direkte deposito in ons bankrekening of kontant betaal word. Dit is van kardinale belang dat die person wat die kursus bywoon, sy of haar SELFOON NOMMER AS VERWYSING, anders weet ons nie wie die geld inbetaal het nie.
 
Neem kennis dat ons bankrekening by ABSA is. Indien u vanaf u rekening ‘n EFT doen na ons ABSA rekening mag dit ‘n paar dae mag neem voordat die geld op ons staat wys indien u die oorbetaling maak vanaf ‘n ander bank.
 
Ons behou egter die reg voor om terme en voorwaardes sonder vooraf kennisgewing te verander.

Die inhoud van die webwerf mag van tyd tot tyd opgegradeer word, maak dus seker aangaande die inhoud voordat u vir die kursus of werkswinkel aansoek doen.